viernes, 25 de febrero de 2011

ITINERARI GEOLÒGIC
CN1R

Tal i com hem comentat, les roques s'usen, des de l'antiguitat, a la construcció i com a elements ornamentals.
T'invito a fer un petit itinerari geològic pel teu barri i les rodalies de la teva vivenda.

A) Situa en un plànol de la teva localitat la teva vivenda.
B) Busca roques emprades en la construcció en un radi de 500 metres.
C) Situa cada roca en el plànol, indicant el tipus de roca i el carrer i número de casa.
D) Comença amb la façana de casa teva.Imatges localitzades al carrer Marquès de Comilles, 46-52 08225 Terrassa
Es tracta de : Granit, Calcàrea nummulítica, maons d'Argila amb sorra i ciment.

Amb el teu itinerari i el dels teus companys podem fer un super itinerari GEOLÒGIC


No hay comentarios:

Publicar un comentario